0g0.org

Unicode(ユニコード)一覧とURLエンコード検索・変換サイト

Unicode U+2B400~U+2B7FF (177152~178175)の文字一覧

  1. CJK統合漢字拡張C CJK Unified Ideographs Extension C(U+2A700~U+2B73F)
  2. CJK統合漢字拡張D CJK Unified Ideographs Extension D(U+2B740~U+2B81F)